HỆ ĐÀO TẠO I: BẤT ĐỘNG SẢN

HỆ ĐÀO TẠO I  – BẤT ĐỘNG SẢN

KHÓA I: CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BDS

Chương trình khung của Bộ Xây dựng

1/ Pháp luật BĐS : 3 buổi

2/Thị trường BĐS : 2 buổi

3/ Đầu tư BĐS:  2 buổi

4/ Phòng chống rửa tiền : 1buổi

5/ Tổng quan MG: 2 buổi

6/ Quy trình MG : 2 buổi

7/ Kỹ năng MG : 2 buổi

8/ Báo cáo thực tập : 3 buổi

KHÓA II: MÔI GIỚI BĐS Chuyên nghiệp

Bổ sung, hoàn thiện, nâng cao nội dung chương trình khung của Bộ Xây dựng

Thời lượng: 20 buổi *4 tiết = 80 tiết

1/ Quản trị cuộc đời – Đao đức nghề nghiệp: 1 buổi

2/ Kỹ năng marketing: 2 buổi

3/ Công cụ internet online: 2 buổi

4/ Kỹ năng chốt sale: 1 buổi

5/ Kỹ năng chăm sóc khách hàng

(Trước, trong và sau bán hàng)

Áp dụng phần mềm): 3 buổi

6/ Tài chính và quản trị rủi ro tài chính BĐS

(Tư vấn tài chính cá nhân): 2 buổi

 

7/ Pháp lý đất đai,

Đăng ki sử dụng đất,

Hệ thống thông tin BĐS: 3 buổi

 

8/ Định giá BĐS: 6 buổi

KHÓA III: MÔI GIỚI BĐS CHUYÊN NGÀNH 

1/ BĐS dự án chung cư: 8 buổi

2/ BĐS dự án đất nền:  8 buổi

3/ BĐS dự án du lịch: 8 buổi

4/ BĐS riêng lẻ: 8 buổi

5/ BĐS công nghiệp: 8 buổi

6/M&A dự án BĐS: 8 buổi

8 BUỔI MỖI CHUYÊN NGÀNH gồm:

1/ Pháp lý chuyên ngành: 3 buổi

2/ Thẩm định dự án chuyên ngành: 2 buổi

3/Kỹ năng chuyên ngành: 3 buổi

KHÓA IV: GIÁM ĐỐC (CEO) BĐS

Thời lượng: 20 buổi *4 tiết = 80 tiết

1/ Quản trị và lãnh đạo

(Kỹ năng lãnh đạo ): 2 buổi

2/ Tư duy – Phương pháp luận sáng tạo: 2 buổi

3/ Chiến lược và quản trị chiến lược: 2 buổi

4/ Quản trị sản phẩm chuyên ngành

(Khai thác nguồn, Phân tích dự án, sản phẩm, Phân tích thị trường, cạnh tranh): 3 buổi

 

5/Công nghệ hỗ trợ quản lý: 2 buổi

6/ Quản trị nguồn nhân lực (Tuyển dụng, động viên, sa thải, giải pháp OKR, KPI): 3 buổi

7/ Quản trị tài chính (Tìm kiếm nguồn tài trợ, Quản lý rủi ro tài chính, Kế toán quản lý, 7 chức năng, 5 chỉ số thể hiện khả năng thanh toán, 4 chỉ số đòn bẩy); 3 buổi

8/ Quản trị pháp lý (Hợp đồng, quản lý rủi ro pháp lý): 3 buổi