HỆ ĐÀO TẠO II  – CHUYÊN VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN

HỆ ĐÀO TẠO II  – CHUYÊN VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỀ CƯƠNG 1: CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS

Số buổi: 20 buổi

 STT NỘI DUNG SỐ BUỔI
1 Kỹ năng khai thác chăm sóc khách hàng (phân khúc, khai thác khách hàng tiềm năng trong thị trường cạnh tranh) 2
2 Nguyên tắc chốt sell an toàn (đảm bảo tính an toàn, tránh rủi ro trong kiên tụng) 2
3 Phương pháp Xử Lý Thông Tin – Tạo Bộ Sell Kit (tạo sự khác biệt nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng thông minh) 2
4 MAP trong Marketing (tạo bức tranh tổng quan cho từng phân khúc thị trường – Yếu tố dẫn đến thành công) 2
5 Công cụ tính toán Tài chính (NPV, IRR, lãi đơn, lãi kép, lãi bậc thang… các thông số thường dùng trong Kinh tế) 2
6 Các bước thực hiện giao dịch BĐS (giao dịch Công chứng, Thừa Phát Lại, các loại Giao kết, Hợp đồng dân sự, thủ tục Hành chính và các giấy tờ liên quan trong giao dịch BĐS) 5
7 Phương pháp xác định giá BĐS (4 phương pháp Thẩm Định Giá; kỹ thuật  xác định giá riêng biệt của người môi giới chuyên nghiệp) 5
  TỔNG BUỔI HỌC 20

ĐỀ CƯƠNG 2: THƯ KÝ GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BĐS

Số buổi: 20 đến 28 buổi

 STT NỘI DUNG SỐ BUỔI
1 Các kỹ năng cần có của một thư ký 2
2 Ý nghĩa của các chỉ số kinh tế trong quản trị kinh doanh 3
3 Sự cân đối trong công tác nhân sự 3
4 Phương pháp đánh giá nhân sự qua công cụ OKR & KPI 3
5 Kiến thức kế toán doanh nghiệp (lựa chọn) 0-5
6 Nguyên tắc phát hành văn bản 3
 7 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng (lựa chọn 3 buổi) 3-6
 8 Công tác chuẩn bị trong đàm phán hợp đồng 3
  TỔNG BUỔI HỌC 20-28

ĐỀ CƯƠNG 3: CHUYÊN GIA MARKETING BĐS

Số buổi: 25 buổi

 STT NỘI DUNG SỐ BUỔI
1 Các khái niệm về Marketing 1
2 Các công việc và kỹ năng của Marketer 3
3 Các loại hình Marketing thường dùng và hiện đại 3
4 Nghiên cứu, phân khúc và định vị thương hiệu (sản phẩm) trên thị trường 4
5 Các chiến lược Marketing BĐS 5
6 Tổ chức sự kiện để tiếp cận thị trường 3
 7 Hoạch định ngân sách 3
 8 Đo lường và đánh giá 3
  TỔNG BUỔI HỌC 25

ĐỀ CƯƠNG 4: PHÁP CHẾ SÀN GIAO DỊCH BĐS

Số buổi: 24 buổi

Yêu cầu: Trình độ Cử nhân Luật hay tương đương

STT NỘI DUNG SỐ BUỔI
1 Pháp Lý Chuyên Ngành BĐS (Các Điều, Khoản Điều Tiết Bởi Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự – Dân Sự Luật Nhà Ở, Luật Đất Đai, Luật KD BĐS, Luật Xây Dựng, luật và các văn bản dưới luật điều tiết trong KD BĐS) 3
2 Pháp lý chuyên ngành Dự án Chung cư 3
3 Pháp lý chuyên ngành Dự án Đất nền Phân lô 3
4 Pháp lý chuyên ngành Dự án Nghĩ dưỡng kết hợp Du lịch – Thương Mại (Condotel, Officetel, Shophouse) 3
5 Pháp lý chuyên ngành BĐS riêng lẻ 3
6 Pháp lý chuyên ngành M&A dự án BĐS 3
7 Pháp lý chuyên ngành BĐS công nghiệp 3
8 Pháp lý hợp đồng BĐS 3
  TỔNG BUỔI HỌC 24

ĐỀ CƯƠNG 5: QUẢN LÝ TRUNG CẤP SÀN GD BĐS

Cung cấp kiến thức chuyên sâu theo góc nhìn của nhà đầu tư chuyên nghiệp; các bước thực hiện, nhằm đảm bảo đáp ứng các điều kiện “Cần và Đủ” khi khi tham gia thực hiện cho mỗi loại hình BĐS (theo Quy định bắt buộc của Pháp luật Việt Nam); phù hợp cho các ứng viên vị trí Trưởng phòng trong công tác điều hành, tác nghiệp cũng như đào tạo nâng cao kiến thức cho đội ngũ Nhân viên cấp cơ sở.

Số buổi: 48 buổi – có thể chọn hết hoặc tách từng chuyên đề

STT NỘI DUNG SỐ BUỔI
1 Tổ chức và khai thác Dự án Chung cư 8
2 Tổ chức và thực hiện Dự án Đất nền Phân lô 8
3 Dự án Nghĩ dưỡng kết hợp Du lịch – Thương Mại (Condotel, Officetel, Shophouse) 6
4 Khai thác và đầu tư trong thị trường BĐS riêng lẻ 6
5 Sự cân đối trong công tác nhân sự, Phương pháp đánh giá nhân sự qua công cụ OKR & KPI 6
6 Pháp Lý Chuyên Ngành BĐS (Các Điều, Khoản Điều Tiết Bởi Bộ Luật Dân Sự, Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự – Dân Sự Luật Nhà Ở, Luật Đất Đai, Luật KD BĐS, Luật Xây Dựng) 8
7 Đàm phán – Giao kết Hợp đồng (các Nguyên Tắc Vàng trong đàm phán; Yếu tố Quyết định trong Hợp đồng; Vận dụng hài hòa “Binh Pháp Xưa và Nay” 6
  TỔNG BUỔI HỌC 48