==> Mức học phí ĐẶC BIỆT áp dụng đến 30/4/2022

==> Mức học phí ĐẶC BIỆT áp dụng đến 30/4/22
(Tặng khóa học Phong thủy bất động sản khi đăng ký trước ngày Khai giảng)
1. Môi giới BĐS (MG): chỉ còn 1.100.000 đồng
2. Quản lý sàn GD BĐS (QLS): chỉ còn 1.100.000 đồng
3. Định giá BĐS (ĐG): chỉ còn 1.400.000 đồng
4. Môi giới + Quản lý sàn GD BĐS: chỉ còn 1.600.000 đồng
5. Môi giới + Định giá BĐS: chỉ còn 2.000.000 đồng
6. Quản lý sàn GD + Định giá BĐS: chỉ còn 2.000.000 đồng
7. Cả 3 lớp (MG+ĐG+QLS): chỉ còn 2.600.000 đồng
———————————————————————————
+ + + SINH VIÊN dưới 22 tuổi được giảm
50%trên học phí gốc
1. Môi giới BĐS (MG): 650.000 đồng
2. Định giá BĐS (ĐG): 800.000 đồng
3.Quản lý sàn giao dịch BĐS (QLS): 650.000 đồng
4. Môi giới + Quản lý sàn GD BĐS: 1.300.000 đồng
5. Môi giới + Định giá BĐS: 1.450.000 đồng
6. Quản lý sàn GD + Định giá BĐS: 1.450.000 đồng
7. Cả 3 lớp (MG+ĐG+QLS): giảm còn 2.100.000 đồng
ĐĂNG KÝ NHÓM:
+ Từ 5 người giảm thêm 100.000 đồng/học viên.
+ Từ 10 người giảm thêm 200.000 đồng/học viên trên mức học phí đặc biệt.
Đăng ký xin liên hệ:
(Cơ sở 131 Cô Bắc, Q.1 tạm ngưng hoạt động do dịch Covid)
(028) 3507.2986 – 3507.2987
Khóa học môi giới – Trường đào tạo bất động sản IEFA
————————————————————————
Khóa học MÔI GIỚI, Định giá bất động sản
Khóa học Phong thủy KINH DOANH
Khóa học Phương pháp luận SÁNG TẠO