CÔNG TY CỔ PHẦN I.E.F.A

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

Mã số thuế       : 0311721759

Số tài khoản  :  634704060061728

Ngân hàng: Ngân hàng Quốc Tế – Chi nhánh Quận 2

90 Đường 77, Tân Quy, Q.7