CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình học đa dạng và thường xuyên cập nhật mới.

CÁC KHÓA HỌC ĐANG CÓ

Bất Động Sản

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Bất Động Sản

QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Bất Động Sản

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

NHỮNG CON SỐ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Cảm nhận của học viên

Học tập mang nhiều ưu điểm vượt trội trong đào tạo đã làm thay đổi mạnh mẽ quá trình tự học do khả năng cá nhân hóa cũng như đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của người học, giúp cho những người không có thời gian đến lớp sẽ được học thông qua các thiết bị công nghệ có kết nối mạng Internet một cách dễ dàng. Trung tâm Đào tạo luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể hoàn thành các khoá học, bài kiểm tra chương cũng như Giảng viên phụ trách môn học luôn có những đóng góp chia sẽ giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn về từng chủ để của môn học. Đó là điều mà chúng ta mong đợi.
Phạm Văn Phong / Nhân viên văn phòng

ĐỐI TÁC CỦA IEF