TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN IEFA

90 Đường 77,Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM ------ 0913.06.10.76 ----- 0919.51.2011